Det är två exempel på berättande texter. Läs texterna. Svara sedan på frågorna.

Frågor

  1. Hur börjar texterna som barnen har skrivit?
  2. Varför är det mellanrum i texten ibland?
  3. Vad betyder kronologisk ordning?
  4. Hur slutar texterna?
  5. Vad är det som gör att den andra texten är bättre? Nämn minst tre saker!
  • Vilka verbformer finns i texten?
  • Vilka tidsord finns i texten?
  • Kan du se några adjektiv i texten? Vilka?

Uppgift

Skriv nu om en utflykt som du har gjort. Glöm inte att få med allt! Se checklistan!