Exempel: Jag älskar min son. Du älskar hennes barn. Han älskar deras dotter. Hon älskar era föräldrar.

Reflexiva possessiva pronomen

Exempel: Hon älskar sin son. De älskar sitt hus. Hang år med sina söner till skolan. Ni älskar era barn.

Reflexivt possessivt pronomen använder man när objektet syftar på subjektet i satsen.

Vanligt possessivt pronomen använder man när objektet inte syftar tillbaka på subjektet.

Övningar