En berättelse

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7FedItixL-M&w=560&h=315]

Här kan du hämta berättelsen som en pdf. På första sidan finns hela berättelsen. På andra sidan finns ett lucktest. I lucktestet kan du testa dig själv. Ibland kan du skriva fler än ett alternativ i luckorna.

Prepositioner