Här nedanför ser du fyra olika verbgrupper.

Alla verb tillhör en verbgrupp.

  • Hur vet man vilken verbgrupp ett verb tillhör?
  • Varför är det bra att veta vilken verbgrupp ett verb tillhör?

Studera verbgrupperna i varje träd här nedanför. Titta på filmen. Titta på bilderna.

Gör gärna uppgifterna som kommer efter bilderna.

LÄS MER OM VERB

  • Läs om transitiva och intransitiva verb här.
  • Läs om reflexiva verb här.
  • Läs om verb i passiv och aktiv form här.
  • Läs om perfekt particip här.

Verb: övningar

Övningar från: SFI-portalen

01. Vad gör de en vanlig dag?
02. Verb – preteritum, presens, infinitiv

Övningar från: Elevspel

03. Supinum
04. Verb tempus
05. Preteritum

Övningar från: Mot målet

06. Verb för aktiviteter
07. Verb i presens
08. Välj verb i presens
09. Gör fraser i presens och infinitiv
10. Presens, infinitiv och infinitivmärke
11. Skriv verb i preteritum
12. Skriv verb i perfekt
13. Skriv verb i preteritum eller perfekt
14. Skriv verb i pluskvamperfekt
15. Böj verb
16. Skriv verb i futurum
17. Skriv verb i imperativ
18. Välj verb i imperativ
19. Välj verb i rätt tempus

Övningar från: Digitala spåret Peters potatisar

20. Vilka ord är verb?
21. Klicka på verbet?
22. Prata eller pratar?
23. Spela eller spelar?24. Presens eller preteritum – nu eller då
25. Tempusformer
26. Välj rätt verbform / tempus
27. Välj rätt verbform /tempus
28. Regelbundna verb – grupp 1
29. Vad gjorde de igår? 1
30. Olle tittade på fotboll
31. Alice handlade
32. Blandade verbformer – grupp 1
33. Blandade verbformer – grupp 1
34. Blandade verbformer – grupp
35. Regelbundna verb – grupp 1
36. Vad gjorde de igår? 1
37. Olle tittade på fotboll
38. Alice handlade
39. Blandade verbformer – grupp 1
40. Blandade verbformer – grupp 1
41. Blandade verbformer – grupp 1
42. Regelbundna verb – grupp 2
43. Vad gjorde de igår? – 2
44. Vad gjorde de igår? 2b
45. Blandade verbformer – grupp 2
46. Blandade verbformer – grupp 2
47. Blandade verbformer – grupp 2b
48. Blandade verbformer – grupp 2b
49. Blandade verbformer – grupp 2b
50. Blandade verbformer – grupp 3
51. Oregelbundna verb – starka verb52. Vad gjorde de igår? 3
53. Vad gjorde de igår? 4
54. Övning – verbformer 1
55. Övning – verbformer 2
56. Blandade verbformer – starka verb A
57. Blandade verbformer – starka verb B
58. Blandade verbformer – starka verb C
59. Blandade verbformer – starka verb D
60. Eva kör buss

Övningar som kräver flash från: Digitala spåret – Safir

61. Verb i infinitiv och presens
62. Verb i infinitiv och presens
63. Verb i presens
64. Presens
65. Hjälpverb
66. Verb i frågor – presens
67. Presens eller imperfekt
68. Från presens till imperfekt
69. Passiv form
70. Verb – Supinum
71. Verb – Futurum
72. Vilket yrke passar till verbet
73. Imperativ

Övningar som kräver flash: Framåt A

74. Kan du göra detta?
75. Vad gör de?
76. Vad gör de?
77. Vad gör de?
78. Kan du fråga
79. Vad gör de
80. Vad gör de
81. Verb
82. Verb
83. Verb
84. Verb
85. Verb
86. Verb
87. Vad gör de?
88. Vad gör han i affären?

Övningar som kräver flash: Framåt B

89. Välj rätt verb
90. Skriv verbet i preteritum
91. Skriv verbet i preteritum
92. Verb i preteritum
93. Välj rätt verb
94. Verb i preteritum
95. Skriv verbet i preteritum
96. Skriv verbet i presens
97. Skriv verbet i presens
98. Skriv verbet i preteritum
99. Skriv verbet i presens

Övningar som kräver flash: Framåt C

100. Skriv verbet i presens
101. Verb nu och då
102. Verb i imperativ
103. Verb – ljud
104. Verb nu eller då
105. Verb presens och preteritum
106. Verb – presens och preteritum
107. Verb – presens och preteritum
108. Verb – presens och preteritum
109. Verb – presens och preteritum

Övningar som kräver flash från: Mål 1

110. Vad gör de?
111. Vad gör de?
112. Lyssna och välj rätt verb
113. Lyssna och välj rätt verb
114. Lyssna och välj rätt verb
115. Öva verb och pronomen
116. Skriv verb
117. Välj rätt verbform
118. Vill inte  – vill inte ha
119. Tycker om att – tycker om
120. Skriv verbet i imperativ
121. Skriv verbet i supinum
122. Skriv verbet i preteritum
123. Skriv verbet i preteritum
124. Välj rätt verbform
125. Välj rätt verbform
126. Välj rätt verbform
127. Skriv ord i supinum
128. Kan, känner, vet

Övningar som kräver flash från: Mål 2

129. Resa, gå, åka, köra
130. Öva regelbundna verb i infinitiv
131. Öva oregelbundna verb i infinitiv
132. Öva oregelbundna verb i preteritum
133. Skriv verbet i preteritum
134. Välj tempus
135. Välj rätt tempusform
136. Välj rätt tempusform
137. Aktiv eller passiv form
138. Para ihop frågor med är

Övningar som kräver flash från: Rivstart A1+A2

139. Presens
140. Presens
141. Presens eller imperativ
142. Imperativ
143. Presens
144. Imperativ och infinitiv
145. Infinitiv eller presens
146. Hjälpverb
147. Preteritum
148. Preteritum
149. Preteritum
150. Välj rätt verbform
151. Presens
152. Verb tempus
153. Verbgrupperna 1-4 preteritum
154. Verbgrupperna 1-4 supinum
155. Verbgrupperna 1-4 presens
156. Hjälpverb
157. Verben går och åker
158. Verb – tema
159. Verb – tema
160. Verb – former
161. Presens, perfekt eller preteritum
162. Verb
163. Tempus och verbformer
164. Tempus och verbformer
165. Sitter, ligger, står
166. Verbgrupper 1-3 alla former 
167. Verb alla former
168. Verbgrupp 4 – skriv infinitiv
169. Imperativformen
170. Verb – alla former

Övningar som kräver flash från Rivstart B1+B2

171. Välj rätt verb
172. Verb grupp 4
173. Reflexiva verb
174. Verbgrupper och preteritum
175. Verbgrupper och supinum
176. Verb – grupp 4
177.Verb – presens och futurum
178. Verb – perfekt particip
179. Verb – är och blir