Vad är en huvudsats?

Hur placerar du orden i en huvudsats?