Reflexiva verb är verb som måste ha ett pronomen i reflexiv form. Pronomen i reflexiv form pekar tillbaka på subjektet i satsen.

Pronomen i reflexiv form:

Personliga pronomen
i subjektsform
Reflexiva pronomen
jagmig
dudig
hansig
honsig
hensig
den / det sig
vioss
nier
desig

Exempel:

  • Han rakar sig.
  • Hon kammar sig.
  • De tvättar sig.