[youtube https://www.youtube.com/watch?v=b9vQTkBaAek&w=560&h=315]

Titta på alla de här tre filmerna. Det är en lärare som beskriver exakt hur man gör när man skriver en sammanfattning. Alla filmerna hör ihop.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0RLlEZjbW9o&w=560&h=315] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=djTgOsPV7pU&w=560&h=315] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=bM__FR7UNeI&w=560&h=315]

Att sammanfatta betyder att du skriver om en lång text till en kort text.

Du måste skriva med dina egna ord. Du får inte kopiera ord eller meningar från den långa texten.

Även om din sammanfattning är mycket kortare måste du få med allt som är viktigt i den långa texten.

Så här gör du när du arbetar fram en sammanfattning av en text.

  1. Läs igenom texten snabbt.
  2. Läs igenom texten en gång till. Den här gången delar du upp texten i olika delar. Varje del ska innehålla något som du tycker är viktigt att få med i sammanfattningen. Dra streck där varje del börjar och slutar.
  3. Läs igenom texten en tredje gång. Markera nu viktig information i varje del.
  4. Börja med den första delen. Skriv en eller två meningar som sammanfattar den delen. Fortsätt med de andra delarna. Skriv helst bara en eller två meningar för varje del.
  5. Läs igenom din sammanfattning, Se till att du inte använder samma ord som finns i den långa texten. Du måste använda dina egna ord för att förklara och sammanfatta den långa texten. Behöver du byta ut ett ord kan du alltid slå upp ordet i en ordbok eller på  www.synonoymer.se för att hitta ett ord som betyder samma sak. 
  6. Skriv rubriken ovanför din text. Rubriken ska vara ”Referat av ”den långa texten”.

Uppgifter

  • Titta på en nyhet på TV eller på www.svt.se och sammanfatta vad den handlar om i fem meningar. Visa din lärare.
  • Läs en artikel i en dagstidning. Sammanfatta artikeln. Visa din lärare.