Du kan inte sätta ihop två huvudsatser utan att använda en konjunktion eller göra en ny mening.

Exempel:

Jag heter Lisa jag bor i Karlstad.

I meningen här ovanför finns två huvudsatser.

Den första huvudsatsen är: Jag heter Lisa

Den andra huvudsatsen är: jag bor i Karlstad.

Man kan sätta ihop de två huvudsatserna med en konjunktion. Läs mer om konjunktioner här nedanför.

Man kan göra två meningen istället: Jag heter Lisa. Jag bor i Karlstad.

Konjunktioner

Konjunktioner är ord som binder samman satser och satsdelar av samma sort, till exempel:

Hon skrattar men han gråter. (Huvudsats + Konjunktion + Huvudsats)

Några vanliga konjunktioner är:

  • och
  • men
  • eller
  • för
  • utan

Konjunktionen ”och” uttrycker tillägg.

Konjunktionen ”men” uttrycker motsats.

Konjunktionen ”eller” uttrycker alternativ.

Konjunktionen ”för” uttrycker en orsak eller en förklaring.

Konjunktionen ”utan” talar om att det som kommer efter ”utan” är det riktiga fallet, det som är sant. Det som kommer innan ”utan” är inte riktigt eller sant. Konjunktionen ”utan” kommer efter negation. Exempel: Det är inte varmt, utan kallt.

Övning från Mål 1

08. Dra bisatserna till rätt huvudsats

Övningar från Mål 2

09. Välj rätt bindeord
10. Välj rätt bindeord
11. Para ihop bisats med huvudsats

Övningar från Rivstart A1+A2

12. Dra konjunktionen till rätt plats
13. Skriv rätt konjunktion
14. och, eller, men
15. Kombinera bisats och huvudsats
16. Skriv rätt konjunktion
17. Välj rätt konjunktion

Övningar från Rivstart B1+B2

18. Välj rätt konjunktion
19. Klicka på rätt konjunktion

One Reply to “Konjunktioner”

Comments are closed.