[youtube https://www.youtube.com/watch?v=VU2aRcGNOFM&w=560&h=315]

En faktatext innehåller fakta – inte åsikter. Fakta är sådant som är sant. Åsikter är sådant som du tycker och tänker.

Fakta: Sverige är ett land.

Åsikt: Sverige är vackert.

En faktatext börjar med en rubrik. Rubriken beskriver vad faktatexten handlar om.

En faktatext delar du in i stycken. Varje stycke handlar om olika saker.

En faktatext börjar med det viktigaste och slutar med det som är minst viktigt.

När du hämtar information till en faktatext är det viktigt att du använder pålitliga källor. Du ska alltid använda minst två olika källor. Då kan du jämföra källorna. Skriver de samma saker? Hittar du mer information i någon av källorna?

När du har skrivit färdigt din faktatext skriver du ditt namn längst ner. Du skriver också var du har hittat informationen det vill säga vilka källor du har använt. Det är viktigt.

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/e/1FAIpQLSfmU1T7B4ugsla5GffqVOtrm1F8_vRHLLYRw2Or4aVvGrDSGQ/viewform” query=”embedded=true” width=”640″ height=”1424″ /]

Exempeltext

Här kan du läsa en enkel faktatext om vikingar:

Vikingar

Uppgifter

  1. Svara på de här frågorna till faktatexten om vikingar:
  • Vad är rubriken i faktatexten här nedanför?
  • Vad handlar faktatexten om?
  • Vad står det i andra stycket i faktatexten?
  • Vilka underrubriker finns i faktatexten?

2. Skriv nu en egen faktatext! Du kan till exempel skriva om ett djur. Du kan även skriva om en sångare som du tycker om.