Grammatik

Lyssna och titta på filmer som förklarar svensk grammatik.

Läsa och lyssna

Titta på filmer, läs texterna samtidigt som du lyssnar!

Skriva

Titta på filmer och gör uppgifter för att öva dig på att skriva bra svenska.

Uttal

Här finns filmer som förklarar svenskt uttal. Du kan också lyssna, läsa och säga efter i vardagliga dialoger och upplästa texter.