Nu ska du få träna dig på att skriva.

Modul 1

Modul 1 har fyra uppgifter. Dessa är presentation, meddelande, recept och berättande text.

Modul 2

Modul 2 har tre uppgifter. Dessa är brev till en vän, faktatext och återberättande text.

Modul 3

Modul tre innehåller tre uppgifter; sammanfattning (referat), recension och jobbansökan.

Modul 4

Modul 4 innehåller än så länge bara en uppgift, insändare. Vad tycker du att vi skulle kunna skriva mer om här?