Verb kan stå i aktiv eller passiv form. Vad betyder det?

Jo, om subjektet är aktivt, står verbet i aktiv form. Exempel: Jag vattnar blommorna. Subjektet ”jag” gör något. Subjektet ”jag” är aktivt. Då står verbet i aktiv form.

Om subjektet är passivt, står verbet i passiv form. Exempel: Blommorna vattnas. Subjektet ”blommorna” gör inte något, de blir utsatta för något. Subjektet ”blommorna” är passivt. Då står verbet i passiv form.

Du kan skapa passiva verb på tre olika sätt:

  • Blommorna vattnas.
  • Blommorna vattnas av honom.
  • Blommorna blev vattnade.