Du kan välja mellan att ha subjektet, tiden eller platsen på första plats i en huvudsats.

Du kan välja att ha subjektet på första plats. Då kallas det för RAK ORDFÖLJD.

Du kan välja att ha TID på första plats. Då kallas det för OMVÄND ORDFÖLJD.

Du kan välja att ha PLATS på första plats. Då kallas det för OMVÄND ORDFÖLJD.

Du kan välja att ha objektet på första plats. Då kallas det för OMVÄND ORDFÖLJD.

Verbet kommer alltid på andra plats.

Se hur ordföljden ser ut här nedanför.

Ordföljd med satsadverb

Läs mer om ordföljd här.

Övningar

För de flesta övningarna här behöver du en mobiltelefon eller en dator/surfplatta, som kan hantera programmet Flash. Ibland kan du behöva tillåta användningen av programmet Flash.

Krånglar det? Fråga någon som du vet är duktig på datorer eller fråga din lärare om hjälp!


Ordföljd 1
Ordföljd 2
Ordföljd 3

Punkt eller frågetecken
INTE – på rätt plats
Alltid och aldrig – på rätt plats
Omvänd ordföljd

(Från Digitala spåret)
Huvudsats/bisats
Ordföljd huvudsats


(från Mål)