Studera substantivets deklinationer

Svenska substantiv delas in i olika grupper. 

Substantiv som tillhör samma grupp böjs på samma sätt. 

Grupp 1

Substantiv i grupp 1 är en – ord, som slutar på vokalen – a i singular, obestämd form. Se i bilden här nedanför hur sådana ord böjs i singular – obestämd och bestämd form samt plural – obestämd och bestämd form. 

Grupp 2

Till grupp 2 hör substantiv som är en – ord och slutar på vokalen – e i singular. Titta på blommorna här nedanför hur sådana ord böjs i singular – obestämd och bestämd form samt plural – obestämd och bestämd form. 

Grupp 3

Till grupp 3 hör både en-ord och ett-ord. De flesta utländska ord som har betoningen på sista stavelsen hör hit.

Titta på blommorna här nedanför för att se hur sådana ord böjs. 

Grupp 4

Hit hör ett-ord som slutar på annan vokal än a. 

Titta på bilden här nedanför hur sådana ord böjs. 

Grupp 5

I grupp fem finns substantiv som oftast är ett – ord och som saknar pluraländelse. Se bilden här nedanför för att se hur sådana substantiv böjs.