Substantiv” är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter. Olle, bord, päron, glädje och Malmö är alla exempel på substantiv

I namn på människor och platser skrivs alltid den första bokstaven med versal, dvs med stor bokstav . Exempel: Lisa, Olle, Mohammed, Stockholm, Sverige

Substantiv kan stå i obestämd eller bestämd form. Exempel:

Obestämd form: en kvinna

Bestämd form: kvinnan

Substantiv 

Titta på filmen här

Titta på filmen här

När ska substantivet stå i obestämd form?

Övningar

Vilka ord är substantiv?

Vilka ord är substantiv?

Träna en eller ett

Träna en eller ett

Träna en eller ett

Obestämd eller bestämd form?