Svenskan har följande vanliga hjälpverb:

skavill         kanfår
måste    bör       behöver      brukar

Översätt hjälpverben till ditt modersmål. Observera att det är skillnad på engelska språket will och svenska språkets vill!

Hjälpverb kan inte stå ensamt i en sats. På platsen för verb i står hjälpverb och på platsen för verb 2 står verb i infinitivform. 

subjekt      verb 1    
(hjälpverb)   
  satsadverbialverb 2   
(infinitiv)    
platsadverbial
Andreasvillinteflyttatill ett annat område. 

Hjälpverbet kan stå i presens eller i preteritum men verbet som kommer efter står alltid i infinitivform. 

Titta gärna på filmen här

Träna hjälpverb

 Hjälpverb