Personliga pronomen

SubjektsformObjektsform
jagmig
dudig
honhenne
hanhonom
henhen
denden
detdet
vioss
nier
dedem

Exempel:

Jag älskar dig. Hon älskar honom. De älskar er. De älskar dem.

Exempel: Jag älskar min son. Du älskar hennes barn. Han älskar deras dotter. Hon älskar era föräldrar.

Reflexiva possessiva pronomen

Exempel: Hon älskar sin son. De älskar sitt hus. Hang år med sina söner till skolan. Ni älskar era barn.

Reflexivt possessivt pronomen använder man när objektet syftar på subjektet i satsen.

Vanligt possessivt pronomen använder man när objektet inte syftar tillbaka på subjektet.

Övningar