En huvudsats är en sats som man kan förstå utan att få mer information. 

En huvudsats innehåller minst ett subjekt och ett verb. Till exempel: Det regnar. Jag äter. Du sover. 

En huvudsats kan också innehålla ett objekt. Till exempel: Jag äter en smörgås. En smörgås är då objekt. 

En huvudsats kan också innehålla TID och PLATS. Till exempel: Jag äter en smörgås i mitt kök i dag. I mitt kök är platsen. I dag är tiden. 

En huvudsats kan dessutom innehålla ett satsadverbial. Till exempel: Jag äter inte en smörgås. Ordet ”inte” är ett satsadverbial. 

En huvudsats kan INTE innehålla en bisatsinledare. 

En huvudsats kan bara innehålla två verb om: 

1. Det ena verbet är ett hjälpverb. Exempel: Jag vill äta en smörgås. 

2. Det finns en konjunktion i huvudsatsen. Jag går och äter samtidigt.