Presens particip är en verbform som används för att beskriva en rörelse eller handling, som någon eller något håller på med.

Denna verbform slutar på ändelserna –ande och –ende.

Presens particip slutar på –ande, utom då grundformen slutar på en lång betonad vokal. I detta fall används –ende, t ex gå! gå + ende = gående

Verb som slutar på ett obetonat a, förlorar detta framför –ande, t ex tuta! tuta + ande = tutande

en tutande båt = en båt som tutar
ett lekande barn = ett barn som leker
en gående pojke = en pojke som går
en leende flicka = en flicka som ler

Här är en film som en lärare som heter Marie har gjort.

Övningar

Övning A

Övning B

Övning C

Övning D

Läs nu också om perfekt particip

Klicka här.