Hej!

Här finns en hel del bra filmer för dig som funderar på att börja jobba med lokalvård eller inom storkök.

Litteratur:    Yrkessvenska inför praktiken författare Emil Molander och Marita Standár.

Träna dig att läsa olika scheman:

Webbinar om praktik och arbetsträning: https://www.arbetsformedlingenplay.se/play/webbinar/om-arbetstraning-och-praktik-nyanlanda

Kök

http://www.kursnavet.se/kurser/sfi-restaurang/htm/index.html

HYGIEN I KÖK

http://www.skara.se/download/18.4c46dbb41588ac1472a5fee/1480001828479/Allm%C3%A4nt%20om%20hygien.pdf

DISKA RÄTT

https://www.youtube.com/watch?v=9KXfW0VEqNE

Städ

OLIKA STÄDMETODER

YRKESFILMER

Man behöver pausa filmerna och förklara vad personerna har sagt. Man behöver också pausa ibland för att repetera ord och begrepp.

KÖK

https://www.youtube.com/watch?v=hNYf0uMBynQ&list=PLEoN8pUU2jefq9JpjFxvoK_Sd8AYSKSr2&index=1

KÖKSBITRÄDE: https://www.youtube.com/watch?v=-GycKxryt2Y

KÖKSBITRÄDE: https://www.youtube.com/watch?v=IQNGH7fWdeU

STÄD

LOKALVÅRDARE: https://www.youtube.com/watch?v=o1ciz9iN_QA

YRKESPORTRÄTT: https://www.youtube.com/watch?v=1beQnUAZ238

HEMSTÄD: https://www.youtube.com/watch?v=-dcD2nwcEm4&t=196s

ARBETSMILJÖ


SOVA BÄTTRE

https://www.youtube.com/watch?v=pxQzTub7xE4&list=PLF4yOW6CLH0IrBIfU8WHP-uBFZ9ZVNYMQ

VARA ”HÖVLIG”

https://www.youtube.com/watch?v=fGVMBpvfAjc&list=PLF4yOW6CLH0IW1n8wN53rp-b-7qmDJ5RQ&index=11

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/rattigheter-och-skyldigheter

UPPFÖLJNING VID PRAKTIKBESÖK

Svensk arbetsmarknad

Länk till sida

UTTALSTRÄNING

http://lanassfi.blogspot.com/p/uttal.html