En redogörande text är en form av beskrivande text, en faktatext. En redogörande text redogör för ett händelseförlopp eller för fakta kring ett ämne.

Struktur

En redogörande text kan beskriva ett händelseförlopp i dåtid eller nutid. Ett händelseförlopp svarar på frågorna:

  • Vad hände? Vad händer? Vad ska hända?
  • Varför hände det? Varför händer det? Varför ska det hända?
  • Vad ledde det till? Vad leder det till? Vad ska det leda till?

En redogörande text kan beskriva fakta. Då svarar man ofta på frågorna:

  • Vad är det? Vad betyder det?
  • Hur fungerar det?
  • Vad har det för betydelse?

Inledning

Texten ska inledas med en rubrik som passar innehållet på ett bra sätt. Du inleder sedan texten med att berätta vad du ska redogöra för.

Innehåll

En redogörande text innehåller inga personliga reflektioner. Du ska alltså inte skriva vad du tycker, känner och tänker. Du ska bara beskriva ämnet. Antingen börjar du med det som är viktigast eller med det som hände / händer / ska hända först.

Språket

Texten skrivs i preteritum om texten redogöra för något som har hänt. Skriver du däremot om hur man borde göra eller ska göra något, ex hur man ska bete sig när brandlarmet går, skrivs texten i presens.

Språket i en redogörande text ska vara strikt formellt. Handlingar uttrycks därför ofta med substantiv istället för verb. Exempel:

  • att studera → en studie av
  • att upptäcka → upptäckten
  • ett ämne som effektivt dödar bakterier→ ett effektivt bakteriedödande ämne

Film

Titta gärna på filmen.

Exempeltext


Läs gärna exempeltexten här:

Respons

Sitter du tillsammans med dina klasskamrater kan ni ge varandra respons. När ni ger varandra respons kan ni använda den här responsmallen:

https://docs.google.com/document/d/1fW7YnDEHxIZy1Vjm4VWiSYYhCfNIqdjFWxYFThD-kS4/edit?usp=sharing