Här kan du se ditt schema.

För att ta reda på vilket schema som är ditt behöver du veta om du studerar på 10 eller 20 veckor. Du behöver också veta om du valt klassrumsundervisning eller flex-undervisning.

Sedan letar du upp ditt ämne i listan här nedanför.

När du klickar på ditt ämne får du upp ett dokument med flera scheman.

Här behöver du leta upp din kurskod. Hur ska du förstå vilken som är din kurskod?

Här har vi en exempelkurs: 2303EXEMPEL01b-10-F

De första siffrorna står för ditt startdatum. I exemplet ovanför år 2023, vecka 3.

Sedan kommer själva kursnamnet.

Därefter står det antingen 10 för 10-veckors kurs eller 20 för 20-veckorskurs.

Och sist i koden finns F för flex-studier och K för klassrumsundervisning.

Historia på grundläggande niv

Engelska

Historia på gymnasial nivå

Matematik på grundläggande nivå

Matematik på gymnasial nivå

Naturkunskap

Religion

Samhällskunskap på grundläggande nivå

Samhällskunskap på gymnasial nivå

Svenska på grundläggande nivå

Svenska på gymnasial nivå

Svenska som andraspråk (SVA) på grundläggande nivå

Svenska som andrapsråk (SVA) på gymnasial nivå