Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten.

En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak.

Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på så sätt kunna utröna vad som kan vara det bästa alternativet.

Struktur argumenterande text

Inledning

Den argumenterande texten inleds med att du presenterar din åsikt.

Innehåll
Därpå följer dina argument. Använd dig av både känsloargument och av faktaargument för att få fram din åsikt.

Tänk på att förklara vad du menar med dina argument. Var tydlig!

Avslutning

Du kan gärna avsluta din text med att återupprepa din åsikt som en slutsats.

Struktur för diskuterande text


Inledning

Den diskuterande texten inleds med att ämnet eller tesen presenteras.

Innehåll
Därefter presenteras de argument som talar för och emot tesen. De kan presenteras var för sig, de ena först, de andra sedan. De kan också varvas: ett argument för och ett argument mot, ett argument för o.s.v. Till varje argument hör en tydlig motivering som placeras i direkt anslutning till argumentet.

Avslutning
Texten avslutas med en slutsats om vad din åsikt i frågan nu är.

Språkliga drag

Eftersom syftet med texttypen är att övertyga andra om att du har rätt, kan ett överdrivet språkbruk förekomma d.v.s att dina argument framställs som självklara, kloka, förnuftiga o.s.v.


Exempelvis är det kanske inte riktigt lika övertygande att skriva:

Jag tycker att man inte ska prata i mobilen när man kör bil.


som att skriva:


Det är livsfarligt att prata i mobilen samtidigt som man kör bil.

Vanliga ord för att binda ihop texten är:

  • för det första,
  • för det andra,
  • dessutom,
  • därför
  • emellertid,
  • å andra sidan.

Titta på filmerna.

Uppgifter

  1. Skriv ett brev till kommunen.

Ge kommunen förslag på hur de kan göra för att underlätta för nyinflyttade att få kontakt med människor som har bott i kommunen länge.

Kom ihåg att varje förslag du lägger fram ska motiveras. Du ska alltså förklara varför ditt förslag är bra.


Kom också ihåg att inleda och avsluta brevet på ett korrekt sätt.

2. Skriv en diskuterande text om svensk sjukvård.

Vad tycker du om svensk sjukvård? Vad finns det som är positivt och negativ
med svensk sjukvård.

– Presentera de argument du finner för och emot svensk sjukvård idag.
– Se till att motivera samtliga argument (att förklara varför du tycker så).
– Formulera en slutsats, dvs ett slutomdöme om sjukvården, utifrån din
argumentation.

Responsmall

Läs nu varandras texter. Ge gärna respons på varandras texter med hjälp av det här responsschemat.

https://docs.google.com/document/d/1684_L31fuktGKfqHlZRleUpPNANJi-lBS1yey6pjdAE/edit?usp=sharing