2 filmer om sopsortering (1 kärlekssaga) 

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/Sortera-soporna/Kasta-ratt/

Info om Solareturen

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/solareturen/

Myter om sopsortering:  

Ibland får man höra att det inte spelar någon roll om man sopsorterar eller inte. Läs om myter kring sopsortering här: https://www.ftiab.se/176.html

Sopsortering på sociala medier

För många områden finns en grupp på Facebook. I den gruppen skrivs om området. Ibland är det någon som postar en fin bild. Ibland är det någon som vill varna för något. Ibland – och ganska ofta – är det bilder på överfyllda containers och ganska mycket hatfulla kommentarer.

I Sverige är det verkligen inte ok att kasta saker på fel plats eller att fylla på en redan överfylld container.

Diskutera

 • Vad tänker du om sopstationer som ser ut som på bilden här ovanför?
 • Kan du tänka dig att säga till någon som du ser kastar saker fel?
 • Vad är ditt starkaste argument för att sopsortera?

Tema miljö – för fortsättningskurser 

Tid: Måndagar andra lektionen 

Sal: Caféet 

Grupperna arbetar tillsammans.  

Vecka: 11 – 13 

 1. Ordlista 

Skriv in ordens förklaring och översätt orden till ditt modersmål.  

Ord Förklara ordet!  Översätt ordet! 
avgaser   
avloppsvatten   
dricksvatten   
färskvatten   
saltvatten   
havsvatten   
sjövatten   
börja   
fortsätta   
sluta   
öka   
minska   
en fabrik, flera fabriker   
ett företag, flera företag   
ett flygplan, flera flygplan   
Jordbruk   
klimat   
klimatförändring   
klimatsmart   
klimatfrågor   
miljö   
miljöförstöring   
avgaser   
utsläpp   
lokal miljö   
global miljö   
miljötänk   
miljövänligt   
miljöfarligt   
kol   
koldioxid   
   
 1. Läs en text tillsammans i klassrummet 

Läs texten: https://8sidor.se/sverige/2014/09/valfraga-klimatet/ 

Svara på frågorna antingen muntligt eller skriftligt eller båda delarna…  

Frågor 
1) Vad händer med klimatet? 
2) Vilket/Vilka partier håller du med, rörande klimatfrågor? 
3) Varför håller du med det/dem? 

3. Läs en text tillsammans i klassrummet. Rita sedan en gemensam tankekarta. 

ARTIKEL: 

https://www.skurup.se/fakta-om-miljo

Gör en tankekarta tillsammans: Det här kan jag göra för ett bättre klimat, med tips på vad just du kan göra för att vi ska få ett lite bättre klimat – eller i alla fall inte sämre. Ta ett kort på klassens tankekarta och skriv ut den. Sätt upp den i caféet.  

: 

4. Se en film tillsammans 

a) För kurs 2chttps://youtu.be/mSGszsuQMbQ 

b) För kurs 3c, fortsättning samt D – grupperna: 

 https://www.svtplay.se/video/25034974/2040-framtidsfilmen 

Filmen är 1 timme och 25 minuter. Jobba med ordlistan till filmen innan ni ser den.  

Ordlista till filmen 

ord Förklara ordet. Översätt ordet till ditt modersmål. 
kol   
koldioxid   
Sur, surare   
väder   
oväder   
polerna   
polaris   
En glaciär, flera glaciärer   
överskott   
Framtiden går i moll = Det ser mörkt ut. = Det kommer att bli problematiskt.    
Ett experiment, flera experiment   
fakta   
En åsikt, flera åsikter   
Faktabaserat drömmande   
En framtid   
Vad vill ni se i framtiden?   
En uppfinning, flera uppfinningar   
Global uppvärmning   
En skog   
skogsskövling   
Att bry sig om   
Bryr du dig om barnens framtid?   
En lösning på problemen   
En solcell, flera solceller   
energi   
En energikälla   
En solcell, flera solceller   
En solpanel, flera solpaneler   
solkraft   
vindkraft   
vattenkraft   
Förnybar energi   
Icke förnybar energi   
Fossila bränslen   
Illa, värre, värst   
En påfrestning, flera påfrestningar   
demokrati   
Energiförsörjningen blir demokratisk.   
producera   
konsumera   
En översvämning, flera översvämningar   
En naturkatastrof, flera naturkatastrofer   
beroende   
oberoende   
fotogen   
dyrt   
Ett arbete   
Ett arbetstillfälle   
En lokal ekonomi   
En global ekonomi   
olaglig   
laglig   
välbefinnande   
jämlikhet   
ojämlikhet   
luftföroreningar   

Frågor till filmen

 • Vilka frågor tar filmen upp? Den första är energiförsörjning. Vad är de andra? 
 • Hur tänker filmen att ekonomi och bättre miljö hör ihop? 
 • Vad vinner vi människor i världen på att äta mer vegetariskt? Är du vegetarian? Skulle du kunna tänka dig att äta mer vegetariskt för att hjälpa miljön? 

Rita tankekartor

Hur kan du påverka miljön och verka för att klimatförändringen i världen minskar? Fyll i nya saker i era tankekartor.

6. Fler filmer 

FRÅGA: Hur sorteras skräpet i Karlstads kommun? 

7. Fyll på tankekartor 

För grupp 2c1 och 2c2: Fyll i era tankekartor med mer om vad vi kan göra för att vara miljövänliga.  

8. SE FILMEN “HANDLA MILJÖMEDVETET” TILLSAMMANS. DISKUTERA FRÅGORNA I FILMEN I GRUPPER. VARJE GRUPP SKRIVER NER SINA SVAR. SEDAN JÄMFÖRS ALLA GRUPPERNAS SVAR. SÄTT UPP SVAREN PÅ VÄGGEN I CAFÉET.  

Titta på filmen. Diskutera frågorna i slutet av filmen.  

8. Gör nu ytterligare en tankekarta.  Nu kan eleverna jobba i grupp. Grupperna får välja något av ämnena här. Sätt upp även denna tankekarta i caféet. Stort ritpapper finns i förrådet.  

 •  Gör en tankekarta om Allemansrätten och återberätta den! Först måste du ta reda på information om Allemansrätten!  
   
  Gör en tankekarta om källsortering och återberätta den! Först måste du ta reda på information om källsortering.  
   
  Gör en tankekarta om att vara miljövänlig och återberätta den!