På den här sidan kommer jag att skriva om vad sfi egentligen är för utbildning. Jag kommer också att skriva om vad du behöver kunna för att få betyg i din kurs på sfi.

Läs gärna kursplanen på ditt modersmål här.

Vad är sfi?

Sfi betyder kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska. Sfi ger dig också kunskaper om det svenska samhället och om den svenska kulturen.

Här kan du till exempel köpa ett bra läromedel: https://svenskadagfordag.se/kop/

Frågor

 • Vad betyder ordet ”grundläggande”?
 • Vad är ett samhälle?
 • Vad betyder ordet ”kultur”?
 • Vad tänker du är svensk kultur?

Vem får studera sfi?

Du får studera;

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
 • om du har ett svenskt fullständigt personnummer.
 • om du inte har svenska som modersmål.

Vad betyder orden?

 • folkbokförd
 • en kommun
 • fullständigt
 • modersmål

Olika sätt att studera sfi på

Sfi är en flexibel utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

 • Du kan studera sfi på dagen.
 • Du kan studera vissa dagar på skolan och vissa dagar hemma.
 • Du kan studera sfi på kvällen.
 • Du kan studera sfi på distans.

När du läser sfi på heltid (100%) ska du studera 20 timmar varje vecka. Går du i skolan varje dag, betyder det att du måste studera svenska hemma minst 5 timmar varje vecka.

Vad betyder orden?

 • flexibel
 • på egen hand
 • kombinera

Frågor

 • Hur många timmar varje vecka ska man studera om man läser sfi på heltid?
 • Hur många timmar varje vecka studerar du?
 • Hur kan du träna på svenska hemma?

Studera hemma

Här finns bra sidor att studera svenska hemma.

Olika studievägar på sfi

Det finns tre studievägar på sfi.

 • Studieväg 1. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland. Kurs A – D.
 • Studieväg 2. För dig som har 6-9 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs B – D.
 • Studieväg 3. För dig som har mer än 10 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs C – D.

Efter varje avslutad kurs får du betyg.

Frågor

Hur många år ska man ha gått i skolan för att gå studieväg 1?

Betyg

I varje kurs på sfi sätter undervisande lärare betyg. Har eleven fler lärare sätter de lärare som undervisar eleven ett betyg tillsammans.

Fyra olika områden

Eleven samlar under sin studietid in resultat inom fyra olika områden:

 • Skrivförmåga
 • Muntlig produktion och interaktion
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse

Frågor

 • Vad tycker du är svårast på sfi? Skriva, tala, höra och förstå eller läsa och förstå?
 • Hur kan du träna dig på att bli bättre på det du tycker är svårt?
 • Hur kan din lärare hjälpa just dig att bli bättre på just det du tycker är svårt?

Kursmål

Här kan du se filmer som tar upp vad du ska kunna på kurs C och kurs D.

Frågor under tiden som du tittar på filmerna.

 • Vad behöver du kunna för att få betyg på kurs c?
 • Vad behöver du kunna för att få betyg på kurs d?
 • Har du som mål att få ett högt betyg på sfi? Varför / varför inte?
 • Vad ska du använda dina betyg från sfi till?
 • Tror du att det kan vara svårt för en lärare att bedöma skillnaden mellan betyget E och betyget A? Förstår du skillnaderna mellan de olika betygsstegen?
 • Hur skulle din lärare kunna visa dig skillnaderna mellan betyget A och betyget E i exempelvis skrivfärdighet?
 • Vad tror du att din lärare gör om hen är osäker på om hen ska sätta betyget E eller betyget D?

Enkel, utvecklad eller väl utvecklad text?

Träna på de olika färdigheterna

Hörförståelse

C och D kursernas mål för hörförståelse

Läsförståelse och skriva

D – kursen: Mål för läsa och skriva

Läsförståelse

C – kursen: Exempel på nationellt prov i läsa

D – kursen: Exempel på nationellt prov i läsa

Muntlig produktion och interaktion

En film som visar ett godkänt nationellt prov i muntlig produktion hittar du här: https://xentersfi.solidtango.com/video/03-om-fest-hd

Här kan du se en film som visar ett godkänt nationellt prov på kurs C i muntlig interaktion:

Muntlig interaktion betyder att samtala – alltså att tala tillsammans med någon. Ofta ska ni på kurs C och kurs D visa att ni kan diskutera ett ämne.

I samtalet blir du inte bara bedömd på hur du talar, utan också hur du lyssnar och bidrar till att den andre kan uttrycka vad denne tycker och tänker. Så här kan du stötta den du talar med att uttrycka sig:

•Instämmer i det den andre säger eller ställer frågor. Ex. Mhmm… Jaha… Hur menar du då? Hur tänker du då?

•Speglar den andre, när denne talar. Ex. Du menar alltså att… /upprepa det den andre har sagt/ •Ex. Du känner att… /upprepa det den andre har sagt/ •Ex. Du vill alltså inte att man ska göra så.

•För samtalet vidare. Ex. •Vad tycker du ….? Tänker du att det vore bättre att … ?