Läsa

Läs och lär dig mer om svensk arbetsmarknad.

https://arbetslivskoll.se/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/arbete-a4.pdf

Filmer

Filmen här nedanför börjar med många ordförklaringar. Läraren börjar läsa texten efter 7,57 minuter. Du kan välja att lyssna på alla ordförklaringar eller börja med att lyssna på texten.

Fler filmer

Om du klickar på ikonen längst till höger, längst upp i filmen kan du välja mellan 58 olika yrkesfilmer. Ta reda på mer om de yrken du är intresserad av!

Sitter du tillsammans med dina klasskamrater i klassrummet, kan ni dela in er i grupper och titta på två filmer i varje grupp. Grupperna kan sedan presentera för varandra vad de har sett.

Samtala och diskutera

  • Vad vill du arbeta med? Berätta varför.
    • Vad är viktigast för dig?
    Lön, arbetsuppgifter, arbetskamrater eller vad?

Anställningsintervjuer

Titta på en film med en anställningsintervju här:

Skriva

Titta på filmen här nedanför som handlar om frågor som ofta ställs vid anställningsintervjuer. Skriv vad du skulle svara om du fick de frågorna.

Skriva redogörande texter

Titta på filmer som ger tips på vad som är viktigt att tänka på när man går på en anställningsintervju. Du hittar en samling med sådana filmer här.

Skriv nu en text om vad du har lärt dig. Börja med rubriken: Redogörelse för vad som är viktigt att tänka på vid en anställningsintervju

Är du lite osäker på hur man skriver en redogörande text? Här är en film som beskriver hur du kan tänka.

https://www.youtube.com/watch?v=QlveZrq-1zA

Ge respons

Använd den här mallen för att ge respons på någon av dina klasskamraters texter. https://docs.google.com/document/d/1fW7YnDEHxIZy1Vjm4VWiSYYhCfNIqdjFWxYFThD-kS4/edit?usp=sharing