Här kommer jag att lägga fram material för dig som går en fortsättningskurs på sfi och vill lära dig mer om den svenska skolan.

Ordlista

Översätt orden i ordlistan till ditt modersmål. Du hittar ordlistan här.

Läsa

Läs mer om den svenska skolan på ditt modersmål här.

Läsförståelse

Läs och svara på frågorna här.

Filmer

Titta på filmer om den svenska skolan här nedanför. Sitter du i ett klassrum med klasskamrater, kan ni dela upp er i grupper. Varje grupp kan titta på varsin film. Sedan kan ni berätta för varandra vad ni har sett.

Betyg i svenska skolan

Betyg i svenska skolan är ett hett debatterat område. Det är många föräldrar som inte riktigt förstår varför deras barn får det ena eller det andra betyget. Filmen här nedanför förklarar till viss del hur det fungerar. Klicka så att du kan se filmen med undertexter på ditt modersmål eller på ett språk som du känner dig mer bekant med.

Läs en debattartikel och skriv en sammanfattning

Här finns några relativt svåra debattartiklar som alla handlar om betyg i svenska skolan. Välj en av artiklarna. Läs gärna artikeln tillsammans i en grupp. Läs lite var. Läs sedan texten en gång till. Den här gången själv. Berätta nu för varandra i gruppen vad texten menade. Låt de andra kommentera det du berättar och fylla på med sådant som de förstod när de läste artikeln.

Skriv sedan tillsammans sammanfattningar av texterna ni läst.

Debattartikel 1 handlar om varför lärarna skulle behöva ha hjälp från ett ”rättningsinstitut” för att rätta prov. Varför tänker debattören det?

Debattartikel 2 handlar om att kraven i svenska skolan är för höga. Hur har debattören kommit fram till den åsikten?

Debattartikel 3 handlar bland annat om vad betygen betyder i ungdomarnas värld. Vad betyder egentligen betyg för ungdomarna själva?

DISKUTERA

Vad tycker du är bra och dåligt med svenska skolan? Titta på filmen och se vad andra tycker.

Titta gärna på filmen här nedanför som ger dig bra fraser att använda när du diskuterar!

SKRIVA

Nu ska du skriva en jämförande text.

Börja med att titta på filmen om hur du skriver en jämförande text.

Skriv en text där du jämför den svenska skolan med skolan i ditt hemland. Vad är lika? Vad är olika? På vilka sätt liknar skolan i ditt hemland skolan i Sverige? På vilka sätt skiljer sig skolan i ditt hemland från skolan i Sverige?

Ge respons

Sitter du tillsammans med dina klasskamrater, kan ni läsa varandras texter och ge varandra respons.

Här hittar du en responsmall:

https://docs.google.com/document/d/16YvSG4-kyZwzISCT9r7_cB1893_DsBRxEd_L64C0mSk/edit?usp=sharing