Kursmål

Här kan du se filmer som tar upp vad du ska kunna på kurs C och kurs D.

Enkel, utvecklad eller väl utvecklad text?

Träna på de olika färdigheterna

Hörförståelse

C och D kursernas mål för hörförståelse

Läsförståelse och skriva

D – kursen: Mål för läsa och skriva

Läsförståelse

C – kursen: Exempel på nationellt prov i läsa

D – kursen: Exempel på nationellt prov i läsa

Muntlig produktion och interaktion

En film som visar ett godkänt nationellt prov i muntlig produktion hittar du här: https://xentersfi.solidtango.com/video/03-om-fest-hd

Här kan du se en film som visar ett godkänt nationellt prov på kurs C i muntlig interaktion:

Muntlig interaktion betyder att samtala – alltså att tala tillsammans med någon. Ofta ska ni på kurs C och kurs D visa att ni kan diskutera ett ämne.

I samtalet blir du inte bara bedömd på hur du talar, utan också hur du lyssnar och bidrar till att den andre kan uttrycka vad denne tycker och tänker. Så här kan du stötta den du talar med att uttrycka sig:

•Instämmer i det den andre säger eller ställer frågor. Ex. Mhmm… Jaha… Hur menar du då? Hur tänker du då?

•Speglar den andre, när denne talar. Ex. Du menar alltså att… /upprepa det den andre har sagt/ •Ex. Du känner att… /upprepa det den andre har sagt/ •Ex. Du vill alltså inte att man ska göra så.

•För samtalet vidare. Ex. •Vad tycker du ….? Tänker du att det vore bättre att … ?