Samtala på sfi

Muntlig interaktion = samtala Här kan du se en film som visar ett godkänt nationellt prov på kurs C i muntlig interaktion. Muntlig interaktion betyder […]

Perfekt particip

Läs texten och/eller titta på filmen. Perfekt particip är verbets adjektivform. Perfekt particip fungerar som ett adjektiv. Perfekt particip bildas av verbets supinumform. Man använder […]

Prepositioner

Prepositioner informerar om relationen mellan det centrala ordet och andra ord i en mening eller sats. Preposition Exempel innanför Vi står innanför dörren. utanför Vi […]

Reflexiva verb

Reflexiva verb är verb som måste ha ett pronomen i reflexiv form. Pronomen i reflexiv form pekar tillbaka på subjektet i satsen. Pronomen i reflexiv […]