Perfekt particip

Läs texten och/eller titta på filmen. Perfekt particip är verbets adjektivform. Perfekt particip fungerar som ett adjektiv. Perfekt particip bildas av verbets supinumform. Man använder […]

Tidsprepositioner

Vi använder tidsprepositioner när vi svarar på frågorna: När? Vilken tidpunkt? När? Hur lång tid från nu? När? Hur länge? Hur ofta? (frekvens) Hur fort/snabbt? […]

Bisatser 1

Här kommer tre filmer om bisatser, men först kan du ladda ner texten till filmerna. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=7C2j9Ga49HA&w=560&h=315] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=MWgU1MeAuAE&w=560&h=315] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=OVf37ggzRi4&w=560&h=315] Övningar Vilken bisats ska […]