Photo by  Kalexanderson

Det finns en form av verb (en verbform) som du kan använda när du vill vara artig eller när du önskar att något vore på ett speciellt sätt.

Verbformen kallas för konjunktiv.

Kan du det här? Testa dina kunskaper här:

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/e/1FAIpQLSekjEi_QnN90LLA9EoXn_5Rkp0TtSEaDCvp2j3ysTvUyg7-Mg/viewform” query=”embedded=true” width=”640″ height=”1335″ /]