Perfekt particip

Läs texten och/eller titta på filmen. Perfekt particip är verbets adjektivform. Perfekt particip fungerar som ett adjektiv. Perfekt particip bildas av verbets supinumform. Man använder […]

Prepositioner

Prepositioner informerar om relationen mellan det centrala ordet och andra ord i en mening eller sats. Preposition Exempel innanför Vi står innanför dörren. utanför Vi […]

Reflexiva verb

Reflexiva verb är verb som måste ha ett pronomen i reflexiv form. Pronomen i reflexiv form pekar tillbaka på subjektet i satsen. Pronomen i reflexiv […]

Adjektiv 2

Komparation Grupp 1 – den vanligaste gruppen Grupp 2 – adjektiv som byter vokal Grupp 3 – oregelbundna adjektiv Två andra exempel: många, flera, flest, […]

Tidsprepositioner

Vi använder tidsprepositioner när vi svarar på frågorna: När? Vilken tidpunkt? När? Hur lång tid från nu? När? Hur länge? Hur ofta? (frekvens) Hur fort/snabbt? […]

Prepositioner

Prepositioner är ord som kan ange tid, rum, orsak, ägande med mera. Rumsprepositioner kan beteckna plats, riktning och väg. Här kan du läsa mer om […]