Muntlig interaktion = samtala

Här kan du se en film som visar ett godkänt nationellt prov på kurs C i muntlig interaktion.

https://youtube.com/watch?v=d3qyAOAxauU%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26fs%3D1%26autohide%3D2%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26wmode%3Dtransparent

Muntlig interaktion betyder att samtala – alltså att tala tillsammans med någon. Ofta ska ni på kurs C och kurs D visa att ni kan diskutera ett ämne.

I samtalet blir du inte bara bedömd på hur du talar, utan också hur du lyssnar och bidrar till att den andre kan uttrycka vad denne tycker och tänker. Så här kan du stötta den du talar med att uttrycka sig:

 • •Du kan hålla med den du talar med. Du kan instämma i det den andre säger. Exempel: ”Mhmm…” ” Jaha…
 • Du kan ställa frågor.
  • Ex. ”Hur menar du då? Hur tänker du då?
 • Du kan spegla det den andre säger.
  • Exempel: ”Du menar alltså att… /upprepa det den andre har sagt/
  • •Exempel: ”Du känner att… /upprepa det den andre har sagt/
  • •Exempel: ”Du vill alltså inte att man ska göra så.
 • •Du kan föra samtalet vidare.
  • Exempel: ”Vad tycker du ….? ”Tänker du att det vore bättre att … ?

One Reply to “Samtala på sfi”

Comments are closed.